Co je turbodmychadlo?

Turbodmychadlo je dnes v automobilovém průmyslu běžným pojmem. Je součástí mnoha motorů a využívá se ke zvýšení jeho výkonu. Je rozděleno do dvou nejdůležitějších části, turbína a kompresor. Obsahuje i ložiska (kluzné a axiální) spojovací hřídel obou kol, řízení regulace (mechanické, elektronické), ovládací táhlo, obtokové vedení, klapku.

Je známé svou oblíbeností mezi motoristy. Do doby, než byla vyvinuta první turbodmychadla, se používaly pouze motory atmosférické, bez přidaného agregátu na zvýšení výkonu. Výfukové plyny byly odváděny od motoru výfukovými svody a výfukem ven z auta. Tlak nasávaného vzduchu do motoru nebyl žádným způsobem zvýšen. V roce 1909 vynalezl dr. Alfred J. Büchi své první turbodmychadlo, které umožnilo motoru zvýšit výkon.

Jak funguje turbodmychadlo?

Turbo využívá jindy nevyužitou energii výfukových plynů vystupujících z motoru. Při nastartování motoru dochází okamžitě ke spalování palivové směsi. Tím vznikají plyny, které putují přes vstup do první poloviny turba. Ta se nazývá turbínová. Plyn roztáčí svým tlakem turbínové kolo a zároveň se také v této části vypouští klapkou ven. Turbína díky spojení přes hřídel roztáčí kolo kompresoru v druhé části turba, kde je přiváděn vzduch. Tímto procesem vzniká zvyšování tlaku vzduchu vstupujícího do motoru. Vzduch je potřeba před vstupem do motoru zchladit. K tomu účelu se používá mezichladič vzduchu (intercooler). Díky tomu je možno pustit při stejných otáčkách a objemu motoru více paliva při zachování stejného poměru směsi. Celkový výkon motoru je tak zvýšen díky využití fyzikálních zákonů.

Co když mi turbo přestalo fungovat?

V případě, že vám přestalo nebo přestává fungovat, je na čase ho kvalitně a za přípustnou cenu opravit. S tím Vám pomůže naše firma. Při repasu turba vždy klademe důraz na kvalitu, rychlost a přijatelnou cenu. Protože používáme ta nejnovější technologická zařízení a naši zaměstnanci jsou maximálně kvalifikovaní, dokážeme všechny tyto důležité aspekty poskytnout.

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.

Repase turbodmychadel